Предложениe за собствениците на апартаменти

Предложение за собствениците на апартаменти


Комфортни условия и надеждност на климатичните системи се явяват основен фактор при разработката и монтажа на оборудването в помещенията на апартаментите. Конструкциите на инженерните системи трябва да осигуряват в помещението необходимата температура, влажност, приток на свеж въздух и да понижи шумовите характеристики.

Избора на специализираната монтажна служба - не е проста задача: необходимо е да се отчете опита и работата на пазара за климатици, подбора на предлаганите услуги, монтажа, ремонта и сервизното обслужване на оборудването. Гаранционния срок на вашата система зависи от професионалния монтаж.

Специализираните сътрудници на нашата компания ще ви помогне да се определи избора на климатична система, която ще е най-подходяща за вашите условия. Инженерите ще пристигнат при вас на обекта за по детайлен оглед на местата за поставяне на системите и съгласуване времето за провеждане на монтажните работи.

Предлагаме на собствениците на апартаменти следното:


• Прилагане на нови технологии за понижаване шума и енергопотреблението;
• Възможност за избор на оборудване в различни ценови категории;
• Гарантирано време за провеждане на монтажните работи;
• Гаранционно и следгаранционно обслужване;
• Професионален монтаж изпълнен от квалифицирани специалисти;
• Ремонт и обслужване на вече монтираното оборудване.


Ваш надежден партньор - Софклима БГ!