Предложение за собствениците на бизнес сгради и центрове

Предложение за собствениците на бизнес сгради и центрове

Повишаването на комфортните условия за собствениците на бизнес сгради и центрове се явяват едни от важните условия за намиране на качествени клиенти. Поддържане на желаните температури, влажност и обмена на въздуха повишават качеството на сградата, откъдето наемателите и собственици на помещения остават доволни.

Практически опит и професионализъм на специалистите в нашата компания ще ви помогне да разработите енергоефективно решение с приложение на нови технологии, а също тъка да се комплектоват помещенията ви с необходимото вентилационно и климатично оборудване.

Ние предлагаме:


• Повишени комфортни условия за работа и отдих;
• Гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване;
• Избор на няколко технически решения с различна стойност на оборудването и монтажните работи;
• Избор на удобно време за изпълнение на монтажни работи;• Гарантирани срокове за изпълнения на работатИ

Инженерите на компанията ще ви помогнат да разработите енергоефективни решения, да определят стойността на проекта и поставеното оборудване, а също така да съставят спецификация и отговорят на всички ваши въпроси.

 

Ваш надежден партньор - Софклима БГ!