Вентилация на офис и бизнес център

Вентилация на офис и бизнес център

Работоспособността и здравето на служителите на компании директно зависи от количеството кислород и свежестта на въздуха, съдържащ се в офиса. Свежият въздух помага за увеличаване физическата активност, умствената работоспособност, паметта и избавяне от задъхване и главоболие. В офиса е необходимо постоянно да се обновява въздуха, създавайки в помещението на най-комфортни условия за работа. Системите за вентилация на офисни сгради могат едновременно да подадат почистен въздух в помещението, да охлади, подгрее или да го овлажни. Системата за автоматика организира автоматично поддържане на необходимата температура и количеството на подаваният въздух.

В не големите офисни помещения, като правило, се монтира смукателно-нагнетателна вентилационна система. Тя се разполага над окачени тавани или в специални затова помещения. Подаването на въздуха става чрез системи от въздуховоди, а разпръскването чрез вентилационни решетки. Такава система позволява плавно подаване на свеж въздух в отдалечените места, помещения и офиси, тя самата осигурява неговото максимално разпространение. За понижаване загубите на употребената електроенергия се използват рекуператор, който позволява подгряването на вкарваният въздух от изхвърленият въздух от помещението. Всички смукателно-нагнетателни боксове имат дебел слой топло и звукоизолация.


В офиси с голяма площ или бизнес-центрове се поставя централизирана вентилационна система. Дадените системи изпълнени във вид на моноблочни конструкции могат едновременно да подават или изсмукват голямо количество въздух. Централните системи се поставят на покрива на сградата и подават свеж въздуха чрез системата от въздуховоди. За икономия от потреблението на електроенергия се използват водни топлообменници, които в зимните периоди работят от системите за отопление. Преимуществото на дадена система, също е и това, че може да се постави и секция за охлаждане, която позволява охлаждането на подаваният въздух и да поддържа необходимата температура. Секцията за охлаждане работи от компресорно-кондензаторният блок, работещ с фреон или от хладилна машина - чилър, работещ с вода.

При избора и монтажа на вентилационна система ви е необходимо да се обърнете към квалифициран специалист. Инженерите на нашата компания ще ви помогнат да разработите най-подходящите технически решения отчитайки специфичните особености на обекта, ще ви предложат няколко варианта за решение на поставената задача използвайки оборудване в различни ценови категории.