Предложение за строителни фирми

Предложение за строителни фирми


Компанията „Софклима БГ" ООД е една от водещите специализирани инженерни компании, работеща в областта на проектирането и монтажа на климатичновентилационно и отоплително оборудване. Ние разработваме и реализираме проекти в областта на инженерните системи от каквато и да е сложност.

Нашата работа се състои в това, да оказваме професионална помощ на строителни и помощни организации в построяването на надеждни и съвременни решения с използването на нови модели оборудване като системи за климатизация и вентилация.

Квалифицирани специалисти, богат практически опит за създаване на различни инженерни решения, както и внедряване на най-съвременните технологии климатично оборудване, се явяват основното ни преимущество.

Ние предлагаме на нашите настоящи и бъдещи партньори да получат пълен пакет от услуги в областта на системите за вентилацияклиматизацияотопление:


• Проверка и техническо заключение на обекта;
• Предварителна оценка за стойността на проведената работа;
• Съвместно участие в търгове и конкурси;
• Проектиране на системи за вентилация и климатизация от каквато и да е сложност;
• Провеждане на монтажни и пусково-наладъчни работи под контрола на квалифицирани специалисти;
• Гаранционно и следгаранционно обслужване на климатичното оборудване и инженерни системи;
• Доставяне на оборудване от различна сложност за готови проекти;
• Подбор на оборудването отчитайки желанието на клиента;
• Гарантирано съблюдаване сроковете за доставка на оборудването и изпълнение на монтажните работи.


Квалифицирани специалисти от нашата компания ще ви помогнат да подберете оборудване, да разработите проект и да оцени спецификацията на готовия проект отчитайки вашите изисквания и желания.

Ваш надежден партньор - Софклима БГ!