Кръгли фасонни елементи - (Spiro)

КРЪГЛИ ФАСОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВЪЗДУХОВОДИ

Предлагаме ви голям избор от готови и стандартизирани свързващи елементи - коляно, преход, муфа, тапа, тройник, отклонения и др.

Предлаганите елементи са стандартизирани което позволява бърза и лесна работа с кръгли въздуховоди и свързващите елементи за тях.