Гъвкави въздуховоди (флексибъл)

Гъвкави въздуховоди (флексибъл)

Гъвкавите въздуховоди (флексибъл), представляват изолиран шумопоглъщащ въздуховод. Разделят се на изолирани, неизолирани и полутвурди (неизолирани) гъвкави въздуховоди. Вътрешната част на гъвкавите въздуховоди е изработена от перфориран ALUFLEX, а външната от метализиран полиестер. За топлоизолация е използвана стъклена вата (25mm). По този начин се предотвратяват топлинните загуби както и образуването на конденз във вентилационните системи. Използват се като шумозаглушител във вентилационните инсталации. Лесен е за монтаж към кръгли въздуховоди.