Вентилация

ВЕНТИЛАЦИЯ - ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ И ИНСТАЛАЦИИ

 

ВЕНТИЛАЦИЯ - една от най-важните системи, за осигуряване на нормални условия за живот на човека. Правилното проектиране и изграждане на вентилация у дома ще създаде комфортни условия за живот. Своевременния обмен на въздух в затворени помещения ще осигури добро съотношение на кислород и въглероден двуокис, и ще ни избави от влага и мухъл. 

 

Вентилация